Finantsplaan OÜ tegeleb finantsnõustamisega; äriplaanide ja riigiabi taotluse koostamisega; ettevõtete väärtuse hindamisega; majandusalaste taustauuringutega ning spetsiifiliste majandusanalüüsidega.

Finantsplaan OÜ tegeleb finantsnõustamisega; ettevõtete väärtuse hindamisega; majandusalaste taustauuringutega; riigiabi taotluse koostamisega ning spetsiifiliste majandusanalüüsidega.

Ettevõte põhifookus on häid finantsarvestuse ja finantsprognoosimise alaseid teadmisi nõudvatel töödel.

Ettevõtte tehtud tööde detailid (sh kliendiks olemise fakt) on kolmandate osapoolte jaoks konfidentsiaalsed.