Valik tehtud töödest


Ettevõtte väärtuse hindamine

2019. Tootmisettevõte (sooja tootmine ja kaugküte)
2019. Teadus- ja tootmisettevõte (geneetiliste testide väljatöötamine ning turustamine)
2019. Jaemüügiketi haldusettevõte (spordikaupade import ning jaemüük)
2018. Tootmisettevõte (sooja tootmine ja kaugküte)
2018. Tootmis- ja müügiettevõtete grupp (moodulvaheseinad, ukseportaalid, seinapaneelid, siseuksed)
2017. Hulgimüügiettevõte (töörõivad, -jalatsid, -kaitsevahendid)
2017. Tootmisettevõte (garderoobisüsteemid)
2016. Tootmisettevõte (hakkepuit)
2015. Tootmisettevõte (garderoobisüsteemid)
2015. Tootmisettevõte (sooja tootmine ja kaugküte)
2015. Mäetööstusettevõte (lubjakivimaardla turuväärtuse hindamine krediidiasutusele)
2014. Tootmisettevõte (veevarustus ja reovee ärajuhtimine)
2014. IT-ettevõte (krediidiinfo- ja andmetöötluse rakenduste arendamine)
2014. Tootmisettevõte (mööblitootmine)
2013. Põllumajanduslik tootmisettevõte (piimakarja-, kodulinnu- ja teraviljakasvatus)
2010. Masinaehitusettevõte (välisriigi börsil noteeritud ettevõtte Eesti tütre hindamine börsiregulatsioonide nõudel)
2010. Masinaehitusettevõte (välisriigi börsil noteeritud ettevõtte Rootsi tütre hindamine börsiregulatsioonide nõudel)
2010. Mäetööstusettevõte (liiva- ja kruusamaardla turuväärtuse hindamine Maksu- ja Tolliametile tagatise väärtuse tõendamiseks)
2010. Mäetööstusettevõte (liiva- ja kruusamaardla turuväärtuse hindamine müügiks)
2010. Ehitusettevõte (üldehituse peatöövõtt)
2010. E-kaubanduse ettevõte (ilutooted)
2009. Tervishoiuettevõte (meditsiiniseadmete müük)
2009. Kinnisvararendi ettevõte (ettevõtete grupi turuväärtuse hindamine kohtuvaidluse tarbeks)

Finantsanalüüs, finantsprognooside koostamine

2018. Ortopeediliste abivahendite valmistamise ja - müügiettevõte (finantsprognoos krediidiasutuselt laenu taotlemiseks)
2017. Müügitoetusmaterjalide ettevõte (finantsprognoos krediidiasutuselt laenu taotlemiseks)
2010, 2011, 2015. Metsamajandusettevõte (krediidiasutusele laenutaotluse koostamine)
2011. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ettevõtte (finantsanalüüs maksevõime hindamiseks - taotlus krediidilimiidi avamiseks)
2009. Ehitusettevõte (krediidiasutusele laenutaotluse koostamine)

Konkurentsiametile reguleeritud teenuste hinnataotluste koostamine

2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019. Kesk-Eesti veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ettevõtte (uute veeteenuste hindade kooskõlastamise taotlus Konkurentsiametile: spetsiifiliste finantsprognooside koostamine)
2011, 2012, 2016, 2019. Harjumaa veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ettevõtte (uute veeteenuste hindade kooskõlastamise taotlus Konkurentsiametile: spetsiifiliste finantsprognooside koostamine)

Saneerimine

2009. Tootmisettevõte (mööblitööstus)

Toetused, riigiabi

2012. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ettevõtte (toetuse taotlus veetöötlusjaama ja pumpla ehitamiseks)
2012. Haridus- ja sotsiaalhoolekande MTÜ (toetuse taotlus perekeskuse loomiseks)
2010. Tootmisettevõte (betoonelemendid: ekspordiplaani koostamine riigiabi taotlemiseks)