Finantsanalüüs

Finantsanalüüs on abivahend, kui:

  • tunnete huvi mõne teise ettevõtte detailsete majandustulemuste vastu. Näiteks sisendite hinnad, tootmise omahinnad, investeeringute mahud jne;
  • soovite mõnd ettevõtet osta või üle võtta ning tunnete huvi tema mineviku ja eeldatava tuleviku osas (finantsprognoos), et valida oma käitumisstrateegia;
  • soovite oma ettevõtet müüa ning tunnete huvi, kuidas seda võimalikult kasulikult teha.

Eesmärke on palju teisigi, kus soovitu saavutamisele aitab kaasa asjakohane finantsanalüüs. Finantsanalüüsi tegemisega kaasneb sageli ka tuleviku finants- prognoosi tegemine, sest pelgalt mineviku vaatamisest ei ole alati abi tulevikku suunatud otsuste tegemisel.